Historie

18 nejdůležitějších dat v dějinách Vratislavi

Od univerzity, kolem kostela sv. Vincenta a sv. Jakuba až po klášter uršulinek vede Stezka minulosti. V chodníku je zasazeno 18 bronzových desek, které připomínají důležitá data spojená s dějinami města. Je to dobrý způsob, jak si utřídit znalosti o dějinách Vratislavi i celého regionu. Historické události vybrali vratislavští historici, výtvarně je pak zpracovala sochařka Hanna Jelonek pocházející z Vratislavi.

1000

rok 1000: založení biskupství ve Vratislavi. První zmínka o městě pochází právě z tohoto roku, kdy se Vratislav stala jedním ze třech biskupství podléhajících arcibiskupství v Hnězdně. První biskup se jmenoval Johannes Wratislaviensis.

1241

rok 1241: vpád Mongolů. V tomto roce byla Vratislav obléhaná mongolskou armádou. Obyvatelé města se ukryli za hradbami Tumského ostrova. Blahoslavený Česlav Odřivous se tehdy podle legendy modlil tak usilovně, že bůh seslal na nájezdníky nebeský oheň.

1242

rok 1242: umístění města na základě magdeburského práva. Vratislav přestala být shlukem domů kolem knížecího sídla, ale městem západoevropského typu.

1335

rok 1335: připojení Vratislavi k Zemím koruny české. Vratislav spravovali čeští králové od roku 1335 do 1525. Vratislav měla mnohá městská privilegia a dynamicky se rozvíjela. Český lev zůstal na erbu města dodnes.

1526

rok 1526: ve Vratislavi vládnou Habsburkové. Poté co bezdětný Ludvík Jagellonský zahynul v bitvě u Moháče, přechází české země i Vratislav do rukou Habsburků. Ve Vratislavi budou vládnout po 200 let.

1530

rok 1530: udělení Vratislavi městského znaku. Ve středu znaku je umístěna hlava sv. Jana Křtitele, patrona města, ve zbylých čtyřech polích najdeme českého lva s korunou, černou orlici vratislavských Piastovců, sv. Jan Evangelista a písmeno W.

1633

rok 1633: epidemie moru. Ve Vratislavi, stejně jako v jiných evropských městech, propukaly epidemie černé smrti. Ta v roce 1633 byla nejtragičtější a přinesla nejvíce obětí – přes 13 000.

1702

rok 1702: založení univerzity. Císař Leopold I. založil jezuitskou univerzitu, která měla na počátku jen dvě fakulty, filozofickou a teologickou. Podle tradice instituce, které se chtěly nazvat univerzitami, musely mít fakulty čtyři.

1741

rok 1741: Prusové obsazují Slezsko a Vratislav. Fridrich II. využil slabosti Rakouska a obsadil Slezsko. Vratislav se tak po 480 letech značné míry svobody ocitla v centralizovaném Prusku, což se negativně odrazilo na právech a svobodě obyvatel.

1793

rok 1793: Revoluce krejčích ve Vratislavi. K nespokojeným krejčím se přidali i zástupci jiných cechů. Bylo to ve Vratislavi poprvé, co se čeledíni skupinově postavili státním orgánům. Byla proti nim povolána armáda a zahynulo 29 lidí.

1807

rok 1807: Napoleon dobyl Vratislav. Dobytí Vratislavi předcházelo 3 týdny trvající obléhání. Město muselo na Napoleonův příkaz rozebrat městské hradby, což umožnilo další růst města.

1842

rok 1842: Otevření první železnice. První železnice do Vratislavi vedla z nedalekého města Oława. Rok poté jezdil vlak z Vratislavi i do Świebodzic.

1913

rok 1913: otevření Haly století. V době svého vzniku měla největší betonovou kopuli na světě a byly v ní instalovány největší varhany s více než 16 000 píšťalami.

1945

rok 1945: kapitulace Festung Breslau. Tvrz Breslau se vzdala teprve 6. května 1945 tedy 6 dní po Hitlerově smrti a čtyři dny po kapitulaci Berlína. Město ihned přechází pod správu Polska.

1980

rok 1980: stávka Solidarity. Stávka ve Vratislavi začala 26. srpna, připojilo se k ní 176 podniků. Solidarita měla ve Vratislavi silnou podporu místních obyvatel.

1997a

rok 1997: 46. Mezinárodní eucharistický kongres. Setkání probíhala v 16 vratislavských kostelech různých vyznání a v Hale století.

1997b

rok 1997: Velká povodeň. V létě 1997 se pod vodou ocitla skoro 1/3 města. Díky odhodlání a dobrovolnické práci se podařilo chránit nejdůležitější památky na Tumském ostrově.

2012

rok 2012: Mistroství Evropy ve fotbale. O organizačních chybách již nebudeme mluvit. Akce se povedla a právě ve Vratislavi hrál český národní tým.

contentmap_plugin

Práva na veškeré texty, fotografie a grafiku umístěnou na webové stránce Kvetevropy.cz jsou vyhrazena. Není povoleno jejich použití nebo kopírování bez souhlasu redakce.

Kontakt: redakce@kvetevropy.cz