Výlety do okolí

Hrad Czocha na slezsko-lužickém pohraničí

Malebný hrad Czocha založený českým králem Václavem I. na strategicky významném pohraničí Slezska a Horní Lužice je jedním z nejhezčích hradů v Dolním Slezsku. Hrad má vše, co naplňuje představu o středověkém hradu – hradní příkop, vysoký most i bílou paní.

Hrad stojí na prudkém svahu nad údolím Kwisy, řeky tvořící historickou hranici mezi Slezskem a Horní Lužicí. Jako stavební materiál byly použity místní horniny – žula a rula lepené vápennou maltou. Hrad má dvě předzámčí (horní, dolní) a příkop s vysokým kamenným mostem. Tvoří ho několik budov s vnitřním nádvořím se studní a vysoká kulatá věž s renesanční helmicí.

Zámek byl pravděpodobně založen českým králem Václavem I. (čtvrtý král z rodu Přemyslovců, který vládl v období 1230-1253, nejedná se o sv. Václava). V roce 1319 se jako věno dostal do rukou Piastovců ze svídnicko-javorské větve, ale díky sňatkové politice Karla IV. přechází i s celým knížectvím do Zemí koruny české. Od konce 14. století byli majiteli hradu rody von Dohn a von Klüks.

V období husitských válek ho husité delší dobu neúspěšně obléhali. Nakonec se jim hrad podařilo získat, ale jen na krátkou dobu. S touto epizodou se váže legenda o Bílé paní. Bílá paní, která se lidem zjevuje jednou za sto let, se jmenuje Gertruda a její duše nemá spočinutí, protože zradila svou rodinu a umožnila husitům proniknout do hradu. Její bratr, který bránil hradní věž, ji ve chvíli své smrti proklel.

Od poloviny 15. století se majiteli hradu stali členové rodiny von Nostitz, muži z tohoto rodu měli podle legend shazovat své nevěrné manželky do hradní studně. Na počátku 18. století je hrad prodán novým majitelům z rodiny von Uechtritz, kteří ho v roce 1909 prodali generálnímu řediteli drážďanské tabákové společnosti Ernstovi von Gutschow.

Ten si hrad koupil, aby uskutečnil svůj sen o tom, že se stane šlechticem. V hradu po důkladné rekonstrukci umístil své rozsáhlé sbírky umění a v dávném hradním příkopu zřídil zvěřinec. Sám majitel zde trávil pouze několik týdnu v roce, to se ale změnilo během druhé světové války, kdy byl hrad Czocha pro něj a jeho rodinu bezpečnější německá města. Ernst utekl před Rudou armádou do Drážďan, a poté do Bad Wildungen, kde v roce 1946 zemřel.

Po válce bylo vybavení hradu z velké části rozkradeno, na loupežích se podíleli také místní funkcionáři – s jedním nákladním automobilem vyplněným cennostmi se podařilo utéct starostovi obce Leśna, druhý řídil velitel místní milice. Po rozsáhlém policejním zásahu se podařilo získat zpět 25 tisíc knih, které putovaly do Vratislavské univerzitní knihovny, 53 kusů nábytku, 84 olejomaleb, 29 soch a 130 historických zbraní.

Hrad je otevřen pro návštěvníky každý den od 10:00 do 18:00 hodin.

 

1
2
3
4
5
6
7
8

contentmap_plugin

Práva na veškeré texty, fotografie a grafiku umístěnou na webové stránce Kvetevropy.cz jsou vyhrazena. Není povoleno jejich použití nebo kopírování bez souhlasu redakce.

Kontakt: redakce@kvetevropy.cz