Kultura

Román Guvernantka vychází v polském překladu

V nakladatelství Amaltea právě vychází román Guvernantka Vladimíra Macury v překladu Michała Kunika a Olgy Czernikow. Jedná se o jedinečný román, jehož děj je zasazen do Vratislavi 19. století. Příběh je volně inspirován biografickými motivy ze života Františka Ladislava Čelakovského, českého básníka a filologa, který v období 1842–1849 přednášel slovanskou literaturu na Vratislavské univerzitě.

Guvernantka je ale mnohem více než stylizovaným „dokumentem minulosti“, přestože se na stránkách románu objevují zástupy postav z dějin (kromě Čelakovského a jeho ženy Antonie, také mj. Jan Evangelista Purkyně, Josef Jungmann, Michail Bakunin nebo Lev Thun) a popis tehdejších reálií překvapuje svou precizností, jsou v Macurově knize nejdůležitější myšlenky a pocity dvojice hlavních hrdinů, jejich naděje, přání a nesplněné sny. Zajímavé je, že se s příběhem románu od samotného začátku seznamujeme ze dvou různých perspektiv: ženy a muže, které ukazují zcela odlišné charaktery hrdinů a jejich různý pohled na svět.

Guvernantku můžeme přirovnat k partituře rozepsané na dva hlasy: propletené monology Františka a Antonie rezonují jako dvě samostatné, ale vzájemně se obohacující melodické linie, které jsou spolu spojeny na principu kontrastu. Čelakovského promluvy jsou nasyceny slovními hříčkami a jízlivými vtipy, najdeme v nich nenápadné literární aluze, rafinované hry se slovy a také jadrné odkazy na slovanská lidová pořekadla. Pohled Antonie se nevyhýbá lyrickému nadšení, zároveň si ale čtenáře získává svou jednoduchostí a upřímností. Z těchto brilantních kontrapunktů se postupně vynořuje poutavý milostný příběh, jehož svědky jsou domy a ulice staré Vratislavi.

Stojí za zmínku, že Vladimír Macura, během shromažďování podkladů k románu detailně studoval plány a popisy města z devatenáctého století, prohledával archívy a pročítal vratislavskou korespondenci Čelakovského. Nehledě na určité nepřesnosti (například „neexistující“ věž kostela sv. Doroty zmíněná na začátku knihy) je tehdejší Vratislav představena věrně a s velkým důrazem na detail. Na závěr ještě dodejme, že první české vydání Guvernantky mělo být obohaceno o fotografie Vratislavi, které udělal sám Macura, což by se určitě stalo, kdyby autorovi na zpáteční cestě nebyl odcizen fotoaparát…

Guvernantka bude dostupná v knihkupectvích od 21. května 2018. Podrobnosti na stránce: www.amaltea.az.pl


Vladimír Macura, Guwernantka
Překlad: Michał Kunik a Olga Czernikow
Doslov: Zofia Tarajło-Lipowska
Grafický návrh obálky a titulních stránek: Paulina Zielona
V knize byly použity litografie Maxe von Grossmanna, které poskytlo Muzeum města Vratislav a Muzeum architektury a fotografie a kresby ze sbírek Slezské digitální knihovny a Archivu vratislavské univerzity.

Práva na veškeré texty, fotografie a grafiku umístěnou na webové stránce Kvetevropy.cz jsou vyhrazena. Není povoleno jejich použití nebo kopírování bez souhlasu redakce.

Kontakt: redakce@kvetevropy.cz