Historie

Kniha Kostel třech národů ve třech jazycích

Kniha Kostel třech národů je věnována kostelu sv. Stanislava, sv. Doroty a sv. Václava, který se nachází na Svídnické ulici nedaleko vratislavského rynku. Na tuto významnou stavbu, kterou založil Karel IV., se během návštěv Vratislavi neprávem zapomíná. Je tomu tak zřejmě proto, že kostel, nehledě na své velkolepé rozměry, je obklopen zástavbou a netvoří výraznou dominantu města, jak je tomu například v případě katedrály sv. Jana Křtitele na Tumském ostrově. Právě české turisty by ale jeho historie mohla zaujmout.

Na znamení smíru po sporech o Slezsko a o postavení hnězdenského arcibiskupství mezi Karlem IV. a Kazimírem III. bylo v roce 1351 rozhodnuto o stavbě kostela ve Vratislavi. Kostel byl na znamení politické dohody zasvěcen třem mučedníkům: svatému Stanislavu ze Szczepanowa – patronu Polska, svaté Dorotě – patronce v té době již početných německých osadníků a svatému Václavu – patronu Českých zemí. Na východní straně presbyteria kostela jsou dodnes erby s českým lvem, orlem římských císařů německé říše a orlem slezských Piastovců.

Za vznikem knihy Kostel třech národů stojí dva lidé – Paweł Skrzywanek, který je autorem textů a popisků k fotografiím a Romuald M. Sołdek, fotograf, který je autorem a spoluautorem celé řady fotografických publikací věnovaných Vratislavi a Dolnímu Slezsku. Důležité je to, že kniha je trojjazyčná. Všechny texty i popisky k fotografiím jsou nejen v polštině a němčině, ale také v češtině, a to na výborné jazykové úrovni. Knihu vydalo vratislavské nakladatelství C2, které vydává knihy o Dolním Slezsku a publikace věnované nejen vratislavské hudební scéně.

Kniha díky krásným fotografiím z míst, která nejsou veřejně dostupná, umožňuje čtenářům pohlédnout na skvost středověké architektury z nové perspektivy. Díky snímkům si prohlédneme kostel z vnějšku, ale nahlédneme také do kostelních zákoutí jako zvonice, pozůstatků po bývalých klášterních budovách, kde nyní není návštěvníkům povolen vstup. Největší část fotografií je pak věnována působivému interiéru kostela, v jehož třech 25 metrech vysokých gotických lodích s hvězdicovitou klenbou se nachází barokní vybavení: oltáře, chrámové lavice, kazatelna a sochy.

V publikaci je sice většina místa věnována fotografiím, ale z knihy se můžeme také dozvědět mnoho historických skutečností. Dobře je zpracován především úvod knihy, který dává do kontextu vznik kostela s tehdejší politickou situací ve Slezsku i Evropě a představuje dějiny kostela až do dnešních dní.

Knihu věnovanou kostelu, kde se točilo několik scén ze slavného Wajdova filmu Popel a démant, si můžete objednat v e-shopu nakladatelství C2 ZDE.

 

kostel_trech_narodu_2
kostel_trech_narodu_3
kostel_trech_narodu_4

Práva na veškeré texty, fotografie a grafiku umístěnou na webové stránce Kvetevropy.cz jsou vyhrazena. Není povoleno jejich použití nebo kopírování bez souhlasu redakce.

Kontakt: redakce@kvetevropy.cz